PALAIKŲ PERVEŽIMAS

    Mylimo žmogaus netektis yra skaudus išgyvenimas, kurį apsunkina įvairūs formalumai su kuriais tenka susidurti mirties atveju. Ypač, kai mylimo netektis nutinka užsienyje, toli nuo gimtųjų namų.

    Jau daugelį metų dirbame tarptautinių palaikų pervežimo srityje, bendradarbiaujame su draudimo bendrovėmis, atstovaujame laidojimo namus tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje. Puikiai suprantame kokia komplikuota procedūra gali būti palaikų pargabenimas iš užsienio. Kaip žinia Lietuvos respublikos atstovai užsienyje: konsulatai, ambasados ir kitos valstybės instancijos neužsiima mirusiojo transportavimu iš užsienio, todėl gali suteikti  tik minimalią informciją pagalbai palaikų pargabenimui į Tėvynę. Todėl mes stengiamės pagelbėti visais su mirtimi susijusiais klausimais ten, kur kiti negali, ir suteikti paslaugas reikalaujančias mažiausio giminaičių įsikišimo.